1. Bauabschnitt

Zeitplan

Baurecht: seit Juni 2017
Baubeginn: Ende 2017
Erschließung (1. BA): 8/2017 – 12/2019

Kennzahlen zu den Baufeldern

Splitter (Baufelder 2 – 4)
Geschossfläche pro Splitter: je 1200m2
Baufelder Splitter: 2400 – 3600 m2
Vollgeschosse: III
Windmühlen (Baufelder 6 – 9)
Geschossfläche: 8.800 – 10.800 m2
Vollgeschosse: I, IV – V
Mäander (Baufelder 11 + 12)
Geschossfläche: rund 9.200 m2
Vollgeschosse: II – V
Baufeld 11: vorgemerkt für Baugemeinschaften